Daglig renhold

En viktig forutsetning for å ha et godt renhold, ligger i selve renholdsplanen. Det er viktig at den samsvarer med det du som kunde ønsker deg av kvalitet og det vi som leverandør faktisk gir deg hver gang vi her hos deg. Alle våre kunder skal føle seg ivaretatt. Det gjør vi ved å ha enkel tilgang til vår ansvarlig …

Vinduspuss

For at vi skal kunne ivareta alle typer av glatte overflater på en god og forsvarlig måte, vil du alltid møte en fagmann hvis du snakker med oss. De som jobber i denne avdelingen er spesialister og kan utføre oppdrag både raskt og effektivt. Ansvarlig for vinduspusserteamet heter Joakim. Han har hele sitt voksne liv i renholdsbransjen og har jobbet …

Hovedrenhold

Normalt så vil en renholdsplan innebære at en har planlagt en frekvens på hvor ofte hovedrenhold skal utføres og hva den spesifikt skal innebære. En slik prosess må ofte tilpasses noe etter forhold og behov. Når en skal vurdere hvor ofte et slikt arbeid skal gjøres, så kan en tenke at dagligrenhold skal holde alt vedlike mellom to utførelser av …

Byggrenhold

Rengjøring av bygg under oppføring eller restaurering. Ofte ønsker oppdragsgiver renhold i alle prosjektets faser frem til overlevering. Vi kan være med prosessen helt fra starten av eller komme inn på et senere tidspunkt. Vi opplever at vi fjerner mye uønsket støy og frustrasjon ved å kommunisere godt med oppdragsgiveren. Å benytte litt ekstra tid for å skape de riktige …

Smittevern

Renhold er også bekjempelse av uønskede bakterier og virus. De innlysende problemene er jo at vi ikke kan se dem og de er mange og ulike. Det krever forståelse og gode rutiner for å kunne verne seg mot smitte. Her tar vi for oss problematikken fra et renholdsperspektiv. Renhold er, i situasjoner der det er fare for smitte, en samfunnskritisk …

Fasadevask

De fleste av oss ser nytten av å ha det ryddig og pent rundt oss, både hjemmene våre og også på kontoret. Vi vet at renhold er viktig for å beholde kvaliteten i det vi har. Likevel er det en del som glemmer litt av viktigheten av å også passe på utvendig. Vi vet at et bygg forringes over tid …

Takvask

Ikke glem taket ditt! Husk at også taket er en viktig del av huset / bygningen og at det trenger vedlikehold. Selv om stein er et hardt materiale, så forringes det som alt annet i verden. Konsekvensene av å ikke vedlikeholde det kan være store. Vi gjør egentlig en god del ting når vi utfører en takvask. Takstein sjekkes først …

Terrassevask

Alle typer terrasse bør vaskes minst en gang i året skikkelig og da helst om våren. Da fjerner vi alger og smuss som vinteren har lagt igjen. Å gjøre terrassen ren for sesong er både estetisk fint og samtidig bevarer du kvaliteten i materialene. Da kan du med god samvittighet ta frem grillen! Terrassevask skal gjøre jobben, men samtidig utføres …

Gulvbehandling

Gulv krever et vedlikeholdsprogram hvis det skal bevare sitt estetiske preg og opprettholde de egenskaper som er ønskelig. Vi som profesjonell part skal aktivt søke å gi dere som kunder en god planløsning. Punktene som skal vurderes er oppskuring, polishbehandling, metning, forsegling, glansing og frekvensbasert renhold. Enhver renholdsplan bør inneholde en konkret vurdering av alle disse punktene og praktiske gjøremål …

Sanitærartikler

Det er et omfattende tilbud der ute av dispenserløsninger og forbruksartikler. En kan velge i utseende, størrelse, kvalitet, holdbarhet, lengde, mest økonomisk, ulike hygieneaspekter, serviceavtaler og leverandører. Som profesjonell renholdspartner til våre kunder, må vi holde oss oppdatert på hva som finnes og hvilke styrker og svakheter det ligger i de ulike produktene med referanse til avsnitt ovenfor. Vi gjør …