Totalleverandør innenfor vårt arbeidsfelt

Totalleverandør innenfor vårt arbeidsfelt

Nell Renhold AS

I 1986 startet renholdet opp på Paleet Kjøpesenter på Karl Johan. To driftige mennesker fikk avtalen og med iver og lyst startet de opp. B-V Renholds service AS ble grunnlagt 1.2.1986 og dannet grunnlaget for det firmaet vi fremstår som i dag.

Fra og være et lite selskap med spesialområde daglig renhold av kjøpesenter, er vi vokst til å være et selskap som kan tilby å være en total leverandør innenfor eiendomsdrift over hele østlandet.

Nell Renhold AS

Miljø

Vi tar miljøet på alvor og det betyr for deg som kunde at hele vårt kjemispekter er revidert i henhold til strenge krav, at vi benytter miljøvennlige biler og vi har et kontrollert bruk av forbruksartikler. Alle våre ansatte får rett lønn til rett tid og vi følger enhver lovregulering bransjen er regulert av.

Nell Renhold AS

Lovlydighet

Vi ønsker å poengtere at vi er en profesjonell partner for våre kunder. Vårt firma skal overholde alle lover og regler, vi skal være synlige i Arbeidstilsynets register for lovlige renholdbedrifter og vi kan til enhver tid gi nødvendig informasjon i henhold til påseplikten. Som leverandør er vi klar over de retningslinjer og ansvar som følger med våre forpliktelser.

Noen milepæler fra vår historie:

 • 1986 – Etablert 2. Januar 1986
 • 2003 – Ny eier, som drifter i dag, overtok 1. August 2003
 • 2009 – Overtar Proff Renhold AS
 • 2015 – Miljøsertifisert med Svanemerket 30. Juni 2015 med registreringsnummer 2076 – 0073
 • 2017 – Omsetning oversteg 20 000 000
 • 2017 – Overtar Skjærgården Renhold AS
 • 2018 – Overtar Teleskopvaskeren AS

Totalleverandør av renholdstjenester fra Vestfold og Telemark til Oslo.

Vi er i dag 60 ansatte.

Nell Renhold AS

Arbeidsomfang

Vårt firma har utviklet seg til å bli en totalleverandør innenfor vårt arbeidsfelt. I praksis så betyr det at vi utfører alle oppdrag innenfor

 • Daglig renhold av kontorer, industri, barnehager, borettslag, kjøpesentre, butikker og annet
 • Temporært / periodisk som polish arbeider, tepperensing, hovedrenhold, vinduspuss med mer.
 • Servicetjenester som matteløsninger og sanitærartikler
 • Fasaderenhold som inkluderer vask / dyprensing / impregnering av fasade og tak. I tillegg kan vi hjelpe til med vask av takrenner, grovrister og annet.
 • Kantineoppdrag
 • Vi har også tverrfaglige samarbeid med andre håndverkertjenester / vaktmesterfunksjoner
Nell Renhold ASNell Renhold AS

HMS

Vi skal være en foretrukken partner innenfor eiendomsdrift. Våre tjenester skal være i henhold til gjeldende lover, forskrifter og standarder med fokus på å kontinuerlig forbedre oss og være innovative.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Gjennom tydeliggjøring, inkludering og kompetanseheving skal våre metoder og konsepter gi en bærekraftig økonomisk vekst for selskapet.

Gjennom god kontakt med våre kunder, skal vi avdekke deres behov, krav og forventinger til vårt arbeid.

Systematisk arbeid med HMS skal sikre at våre ansatte er trygge på arbeidsplassen sin, at trivselen er høy og at vi klarer å identifisere forbedringspotensialer der det trengs. Ved å sette fokus på den ansattes hverdag, skal vi gi bedriften et konkurransefortrinn å være stolt av.

Som Svanemerket bedrift, har vi fokus på bærekraftige løsninger. Vi skal bevare naturressursene og være med å gi et positivt bidrag til vår planet. Det betyr minst mulig klimaavtrykk, økt fokus på kjemikalieforbruk og fjerne matsvinn mest mulig. Vi skal også hjelpe våre kunder å bli bedre.

Vi skal ta vare på dine verdier på en bærekraftig måte.

Oppførsel

 • Vi skal alltid følge norsk lov
 • Vi skal alltid utvise sunn fornuft og godt skjønn
 • Vi skal alltid behandle andre mennesker med respekt
 • All form for rasisme, diskriminering eller annen trakassering har nulltoleranse
 • På arbeid skal det aldri forekomme påvirkning av alkohol eller narkotika
 • Ved tvilstilfeller, skal en alltid forhøre seg med sin nærmeste leder først
Nell Renhold ASNell Renhold AS

Noen av våre tjenester:

SE ALLE TJENESTER
Daglig renhold

Daglig renhold


En viktig forutsetning for å ha et godt renhold, ligger i selve renholdsplanen. Det er viktig at den samsvarer med det du som kunde ønsker deg av kvalitet og det vi som leverandør faktisk gir deg hver gang vi her hos deg...
LES MER

Vinduspuss

Vinduspuss


For at vi skal kunne ivareta alle typer av glatte overflater på en god og forsvarlig måte, vil du alltid møte en fagmann hvis du snakker med oss. De som jobber i denne avdelingen er spesialister og kan utføre oppdrag både raskt og effektivt...
LES MER

Smittevern

Smittevern


Renhold er også bekjempelse av uønskede bakterier og virus. De innlysende problemene er jo at vi ikke kan se dem og de er mange og ulike. Det krever forståelse og gode rutiner for å kunne verne seg mot smitte...
LES MER

Fasadevask

Fasadevask


Vi vet at renhold er viktig for å beholde kvaliteten i det vi har. Likevel er det en del som glemmer litt av viktigheten av å også passe på utvendig...
LES MER

Takvask

Takvask


Husk at også taket er en viktig del av huset / bygningen og at det trenger vedlikehold. Selv om stein er et hardt materiale, så forringes det som alt annet i verden. Konsekvensene av å ikke vedlikeholde det kan være store...
LES MER

Terrassevask

Terrassevask


Alle typer terrasse bør vaskes skikkelig minst en gang i året og helst om våren. Da fjerner vi alger og smuss som vinteren har lagt igjen. Å gjøre terrassen ren for sesong er både estetisk fint og samtidig bevarer du kvaliteten i materialene...
LES MER

Kontakt oss:

Telefon


33 01 50 10

Adresse


ST.OLAVSGATE 22, 3113 TØNSBERG (INNGANG MEIERIGATEN 3)

Aktuelle artikler

Vi legger jevnlig ut artikler med aktuelle temaer fra vår bransje. Her kan du lese om alt fra hverdagstips for å unngå Covid-19 til gode tips for renhold i hjemmet.

ARTIKKELOVERSIKT