Vinduspuss Skisse

For at vi skal kunne ivareta alle typer av glatte overflater på en god og forsvarlig måte, vil du alltid møte en fagmann hvis du snakker med oss. De som jobber i denne avdelingen er spesialister og kan utføre oppdrag både raskt og effektivt. Ansvarlig for vinduspusserteamet heter Joakim. Han har hele sitt voksne liv i renholdsbransjen og har jobbet …